Make your own free website on Tripod.com

 

 R L D    5 0 9

  Kursus RLD 509 (Pemuliharaaan Sumber Landskap) mengkehendaki satu tinjauan dibuat mengenai kepekaan dan kesedaran alam sekitar dalam lingkungan persekitaran kampus Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.  Tinjauan meliputi pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam iaitu flora, fauna, tanah dan air. Tapak kajian yang dipilih merupakan laluan sepanjang 680m bermula dari Desasiswa Gemilang sehingga ke Red House.

              

 

Objektif Projek :

bulletMempertingkatkan kepekaaan terhadap sumber landskap
bulletPengamatan mengenai rangkaian ekosistem setempat yang saling berhubung kait antara satu sama lain.
bulletPemerhatian terhadap masalah persekitaran kawasan kajian.
bulletMenyingkap rahsia alam sekitar di kawasan kajian.

w e b m a s t e r :

afil05@hotmail.com t.tengkujuh@lycos.com

• Home • Tapak Kajian • Zon A • Zon B • Zon C • Zon D • Zon E • Zon F • Zon G • Flora dan Fauna • Kesimpulan • Rekabentuk • Webmaster •

 RLD 509   Pengurusan Sumber Landskap
Disediakan Oleh: Awatif Ismail & Jashida Jaaffar
Last updated: 09/05/03.